top of page

A com A – A2 anevrizması

 

Anterior communicating artery (Acom A) ve A2 anevrizması ameliyatı izleyeceksiniz. Bu tür anevrizmalar geniş bir tabana oturduğu için koil yapmak mümkün olmamaktadır. Bu anevrizmanın domu beyne yapışıktı. Yapışıklıkları diseke ederek ayırdıktan sonra L şeklinde taban oluşturmak için 90 derece açılı klip kullandım.

Aşağıdaki diagramlarda normal A Com A -A1- A2 ilişkisi , Sadece A com a anevrizmasının yukarı bakan tipinin görünümü, ve Acom ve karşı A2’den kaynaklanan kompleks bir A Com A anevrizmasının temsili şekillerini çizdim.

file0.jpg
file1.jpg
file2.jpg
file3.jpg

CT anjiografide A Com A anevrizmasının görünümü. Önden bakış.

file4.jpg

Sağ pterional kraniotomi yapıldıktan ve silvian diseksiyon yapıldıktan sonra anevrizmanın görünümü

file5.jpg

A Com A ve A2 kesikli çizgi ile işaretlenmiş.

file6.jpg

Anevrizmanın duruşu, sınırları ve anevrizmanın üzerinden geçen bir arter işaretlenmiştir.

file7.jpg

Ameliyatın sonunda L şeklinde klip ile hem A Com A hem de Sol A2 restore edilmiş olarak görülüyor.

bottom of page